Search Close
Scroll Scroll

LITE; bir üniversite ortamında hibrit öğrenmenin sınırını araştırıyor. Organizasyonel kalıplar, insan önyargıları ve yaratıcılık araçlarının yanı sıra evrensel vektörleri kavramsallaştırarak birçoğu gelecekteki girişimciler veya değişim öncüleri olarak parlayacak mezunları arasında belirgin bakış açılarını teşvik ediyor.

Biz Kimiz

Bu bir buçuk senelik program; 21. yüzyıl iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak girişimci bir bakış açısı ve hedeflerine yönelik adım atabilme ve sonuç alabilme becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Program süresince inovatif iş fırsatlarını belirleyip bu fırsatları çeşitli sektörlerde uygulayabilen potansiyel girişimciler, günümüzün güncel teknolojilerini girişimlerine aktarmanın yollarını araştıracak. Girişim sürecinde fikir yakalayıp büyütmek, yatırımcıya sunum yapmak, şirketleşmek, reklam ve pazarlama teknikleri konularında da uzmanlık kazanacaklar.

25

Öğrenci

10

Ders

200

Saat Öğrenim

Nasıl Yapıyoruz

LITE ile katılımcılara global sistemleri anlayarak, karmaşık sistemler içerisinde yönetimi öğretebileceğimiz, sosyal teorilerin temelini alarak ekonomik perspektifle bakmayı ve etik değerler çerçevesinde sürdürülebilir fikirleri yönetmeyi, fikirlerini hayata geçirirken diğer insanlar ile empati kurabilmeyi ve belli problemleri çözebilecek şekilde fikirlerini biçimlendirmeyi kavramaları için 3 modül tasarladık.

Global

Dünyadaki sistemleri, bu sistemler arasındaki ilişkileri ve sistemsel düşünme prensiplerini öğretir. Tüm bu karmaşık sistemler içerisinde birlikte “Biz neyin parçasıyız?” sorusunun cevabını arar. İnsanlığın toplumlar hâlinde yaşamaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkan etik ihtiyacı ve gereklilikleri üzerinde durur ve girişimlerimizde global bakış açısıyla sürdürülebilirliği nasıl sağlayabileceğimiz üzerinde durur. Çevremizdeki sorunlara farklı bakış açılarıyla bakma yetisi kazanarak, sonuç odaklı çözümler üretmeyi öğretir ve teknoloji ile insan arasındaki bağı kuvvetlendirecek, “Endüstri 4.0” ile hayatımıza giren teknolojilerin hayatlarımıza etkisini inceler.

Organizasyonel

Geçmişten günümüze organizasyon yönetimlerinin gelişimini inceleyerek, dijitalleşen dünyamızda, organizasyonların yönetimlerinin nasıl bir değişime ihtiyacı olduğunu ele alır. Öğrenciler; bilgiyi yaymanın en eski yöntemi olan hikâye anlatımı ile projelerini ve ürünlerini anlatmanın temellerini öğrenerek, birer hikaye anlatıcısı olur ve sosyal girişimcilik temelleri üzerinde inovasyonun global yaklaşımlarını ve etkilerini inceler.

Bireysel

İnovasyon, teknoloji ve girişimcilik çerçevesinde öğrendiğimiz ve deneyimlediklerimizi bireysel projelere dönüştürerek, kendi iş fikrimizi hayata geçirmenin ilk adımlarını atmamıza vesile olur. “Değişim, bireyin kendisinde başlar.” mottosuyla değişen koşullara nasıl adapte olabileceğimizi ve nasıl daha esnek ve daha dirençli olunabileceğini öğrenerek global ve ulusal çerçevelerde attığımız adımlara kendimizi hazırlamamıza yardımcı olur. Bir işletmenin temel bileşenleri olan finansal yönetim, hukuksal ve operasyonel süreçler gibi konuları ele alarak bir girişimi başarılı bir iş yönetimine çevirmeyi öğretir.

Bio Close